Cjenik usluga

Siguran put do vozačke dozvole

Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Ukupno (EUR)
A1 /
A1 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H /
A1 AM /
A1 A1 bez poluge mjenjača /
KategorijaKandidat već posjeduje kategorijuUkupno (EUR)
A2 /
A2B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H/
A2A1/
A2AM/
A2A2 bez poluge mjenjača/
Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Ukupno (EUR)
A /
A B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H /
A AM /
A A1 /
A A2 /
A A2 bez poluge mjenjača /
KategorijaKandidat već posjeduje kategorijuUkupno (EUR)
B /
BA1, A2, A, F, G, AM/
BB na automatski mjenjač/
KategorijaKandidat već posjeduje kategorijuUkupno (EUR)
BEB/
Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Ukupno (EUR)
C B, BE /
C C1, C1E /
KategorijaKandidat već posjeduje kategorijuUkupno (EUR)
CEC/

Cjenik